Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$165

Book now

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$58

Book now

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$38

Book now

Dammam

ถึง กาฐมาณฑุ

from

$182

Book now

แซนซิบาร์

ถึง คิลิมันจาโร

from

$289

Book now